ARRI Skypanel S60-C

Mai mult

Kinoflo Select 31 DMX

inchiriere_kinoflo_select_30_led

Mai mult

Kinoflo FreeStyle 4 LED

Mai mult

Astera – Titan Tube Set

Mai mult

Dedolight DLED7 Turbo kit

Mai mult

Dedolight Felloni Turbo

Mai mult

Dedolight Panaura 5 HMI

Mai mult

Dedolight Panaura 5

inchiriere-panaura-5

Mai mult

Arri China Ball 1.2 HMI

Mai mult

Rifa-Lite eX88 1000 Watt

Mai mult

CN 1200 SA LED PANEL + V-MOUNT

cn-1200-sa-led-panel-v-mount-battery-plate

Mai mult

ARRI 150W fresnel

Mai mult

ARRI 300W fresnel

Mai mult

ARRI 650W fresnel

arri-1000w-fresnel

Mai mult

ARRI 1000W fresnel

Mai mult

ARRI T2 2000W fresnel

Mai mult

ARRI 5000W fresnel

arri-5000w-fresnel

Mai mult

ARRI D5 –  575W HMI

Mai mult

ARRI D12 –  1200W HMI

Mai mult

ARRI L7-C LED

Mai mult

ARRI M8  High Speed

Mai mult

ARRI M18 High Speed

Mai mult

ARRI M40 High Speed

Mai mult

ARRI M90  High Speed

Mai mult