Titlul proiectului: “Producție video la Grup Fort Studio S.R.L.”

Număr referință: Cod SMIS: 119331 numărul contractului 3512/13.12.2018

Denumirea beneficiarului: GRUP FORT STUDIO S.R.L.

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității economice a Grup Fort Studio S.R.L. prin achiziționarea de echipamente pentru producție video.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea activității societății Grup Fort Studio S.R.L. prin crearea a 3 locuri noi de muncă, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului;
  2. Achiziționarea a 20 echipamente pentru producție video, 1 echipament informatic, 1 program informatic până la finalizarea implementării proiectului.

Rezultate:

  1. 1 proiect implementat cu succes;
  2. 20 echipamente pentru producție video, 1 echipament informatic, 1 program informatic achiziționate.

Rezultatele propuse au fost atinse cu succes. Proiectul implementat a contribuit la extinderea activității societății în domeniul producției video în Regiunea Sud Est.

Data de începere: 01.10.2018

Perioada de implementare: 01.10.2018– 31.12.2020

Valoarea totală: 1.150.763,32 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile a fost de 870.325,20 lei (739.776,42 lei finantare din FEDR si 130.548,78 lei finanțare de la bugetul național)

Denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului contract de finanțare:

Ilned Agro SRL – obiect contract: servicii de consultanță; valoare contract: 45.760,00 lei fără tva

Total Flexo Printing SRL – obiect contract: servicii de informare și publicitate; valoare contract: 4.200,00 lei fără tva

Geomatica SRL – obiect contract: furnizare echipamente tehnologice, utilaje; valoare contract: 916.470,00 lei fără tva

 

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la GRUP FORT STUDIO S.R.L., adresa: Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Str. Răsăritului nr. 5D, județul Ilfov.

Persoana de contact: Micu Cătălin Ionuț; Tel: 0723.252.946; E-mail: cata@gfstudio.ro.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro